ceny od 7,35-9,50 € / Ns 1) podla obtiažnosti                                                                            kontakt mob.: 0907184618; 0950583329  qualnet.info@gmail.com

 

Anglické technické preklady

 

... šetrite svoj čas a prostriedky...

... problémy s prekladmi prenechajte nám ...

 

 

                             V oblasti odborných technických prekladov pôsobíme od roky 1999, odmenou je nám spokojnosť  

                 viac ako šiestich desiatok spokojných zákazníkov s ktorými udržujeme aktívne kontakty.   

 

 

Jedná sa o preklady:

 

·          technickej dokumentácie k strojom a zariadeniam, príručky na ich inštaláciu, prevádzku a údržbu a

       pod.,

·          návodov na použitie a spracovanie materiálov a polotovarov, ich produktové listy a pod.,

·          technologických postupov, výrobných postupov, pracovných inštrukcií a pod.,

·          podnikovej agendy a dokumentácie, zmlúv, ponúk, tendrových konaní, podnikových smerníc a pod.,

·          dokumentácie z oblasti metrológie, skúšobníctva, systémov kvality a environmentálnych systémov a 

       pod.,

·          zahraničných noriem, dokumentov, smerníc a nariadení orgánov a organizácii Európskej únie a pod.

·          špeciálnu oblasť tvoria preklady korešpondencie a elektronickej pošty ktorú zabezpečujeme

       expresne,

·          a mnohých iných dokumentov a  písomností...

                

             Cenník:

              

                              je platný pre preklady s priemernou obtiažnosťou. V prípade obtiažnych prekladov platí cena dohodou.

                          

                                    

 

                             

anglicko-slovenský preklad textu

7,35-9,50 € / Ns 1) podla obtiažnosti

slovensko-anglický preklad textu

11 € / Ns

popiska - anglicko-slovenského prekladu textu

0,2 € / ks 2)

popiska – slovensko-anglického prekladu textu.

Popiska je editovaný text v skenovanom obrázku (jeden vstup môže predstavovať rozsah maximálne 50 znakov), alebo je to editovaný text v grafických programoch PowerPoint, FlowChart a pod. (jeden vstup môže predstavovať rozsah do 50 znakov).

0,3 € / ks 2)

obrázok (farebný, čierno-biely) do formátu A4, vložený do textu

1,2 € / ks

symbol (farebný, čierno-biely) vložený do textu

0,6 € / ks

tabuľka – do formátu A4 vložená do textu

0,4 €

formulár – do formátu A4 samostatný súbor alebo vložený do textu

0,85 € – 2,55 €/ ks (podľa zložitosti)

 

                         1)  Ns (normostrana) je 1800 znakov s medzerami. Fakturuje sa každá začatá Ns. Nie som platca DPH.

                         2) Text popisky nie je zarátaný v položke preklad ang.-slov. alebo slov.-angl. .

 

                                             

 

                                              Tešime sa na spoluprácu aj s Vami                  Ing. Vojtech Brokeš, PhD. - QUALNET

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  Mateja Bela 4667/15

                                                                                                                                  92101 Piešťany 

                                                                                                                                  Mobil: 0907184618, 0950583329

                                                                                                                                  Tel./fax.: 033/7722179

                                                                                                                                   E-mail: qualnet.info@gmail.com

                                                                                                                                   www.qualnet.sk